IRカレンダー

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

決算公表

本決算

第1四半期

第2四半期

第3四半期

株主総会

株主総会

第1四半期
4 5 6

決算公表

本決算

株主総会

株主総会

第2四半期
7 8 9

決算公表

第1四半期

株主総会

第3四半期
10 11 12

決算公表

第2四半期

株主総会

第4四半期
1 2 3

決算公表

第3四半期

株主総会

2021年度

2021年5月

2020年度 決算発表(7日)

2021年6月

定時株主総会(23日)

2021年8月

第1四半期決算発表(2日)

2021年11月

第2四半期決算発表

2022年2月

第3四半期決算発表

2022年5月

2021年度 決算発表

2022年6月

定時株主総会